Bakteriyel Plak ve Diştaşı Oluşumu

Burada yer alan içerik bilgilendirme amaçlıdır.
Teşhis ve tedavinin diş hekiminiz tarafından yapılması gerekmektedir.

DiştaşıDiş üzerine mikroorganizmalar, lökositler, ölü epitelyum hücreleri, salya glikoproteinleri ve bir miktar yiyecek artığının oluşturduğu bir kitleye bakteriyel plak denir. Bu yapı oldukça organizedir ve dişe sıkı bir yapışma gösterir. Bakteriyel plağın tükürüğün etkisiyle mineralize olmasıyla diş taşı oluşur. Diştaşı, dişeti hastalıklarının birincil etkenidir.

Dişeti hastalıklarında diştaşının rolü

Diştaşı kaba ve pürüzlü yapısıyla dental plağın retansiyonu için uygun ortam hazırlar. Ayrıca diştaşı geçirgendir ve toksik ürünlerini ağız içerisine salar. Dolayısyla diştaşı komşu dişeti için fiziksel ve kimyasal olarak zararlı olabilir. Diş taşının tamasta olduğu dişeti enflamasyonludur. Yani şiş ve kırmızıdır. Klinik yaklaşım diş üzerinden diştaşlarının tamamen uzaklaştırılmasıdır.

Diştaşı temizliği ankara