Dental İmplantlar

Burada yer alan içerik bilgilendirme amaçlıdır.
Teşhis ve tedavinin diş hekiminiz tarafından yapılması gerekmektedir.

İmplant nedir?

Dental implantDişsizlik; stomatognatik sistemin en önemli fonksiyonlarından olan çiğneme ve konuşmayı zayıflatan, kişilerin özgüveninde başrol oynayan estetiği olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Son dönemde bu sorunun çözümünde implantoloji önem kazanmıştır. Dental implantlar klinik olarak uzun dönem başarısı ortaya konmuş, tercih edilen bir protetik tedavi alternatifi haline gelmiştir. Dental implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş köküdür.

Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve donanımla uygulandığında dental implantlar, hekim ve  hasta açısından başarılı sonuçlar veren bir tedavi şeklidir. İmplant tedavisi, rahat, sağlam ve güvenilir bir uygulamadır. İmplant üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluştururlar. Eksik dişler tamamlanırken, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur.Hastalar, dental implant destekli protezler ile geleneksel protezleri karşılaştırdıklarında; estetik, rahatlık ve stabilite açısından çok memnun olduklarını ve yaşam standartlarını yükselttiğini belirtmektedirler.

Dental İmplant kimlere yapılır?

Dental implantlar; tek diş eksikliği olan hastalardan total dişsiz hastalara kadar tüm diş kayıplarının rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. Ancak cerrahi işlem yapılmasına izin vermeyen kontrol altında olmayan sistemik hastalıklarda, radyoterapi gören hastalarda, hamilelerde ve ileri derecede psikiatrik hastalarda uygulanamaz. Dental implantın yerleştirilebilmesi için yeterli kemik kalınlığına, yüksekliğine ve kalitesine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra yüksek kas bağlantısı, yetersiz yapışık diş eti ve oral hijyen yetersizliği cerrahi başarıyı ve operasyon sonrası prognozu kötü etkilediği için kontrendike durumlardır.

İmplant operasyonu lokal anestezi ya da sedasyon altında uygulanabilmektedir.

Dental İmplant

Toplam tedavi süresi ne kadardır?

Cerrahi işlemin süresi lokal veya sedasyon altında, implant sayısına ve hastanını koşullarına bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra implant ile kemiğin kaynaşma süreci (osseointegrasyon) normal koşullarda bir ile üç ay arasındadır. Ancak kemik grefti uygulanması gereken vakalarda bu süre altı aya kadar uzayabilmektedir. Bu süreyi implant uygulamasını yapan uzman hekim, hastanın genel ve lokal sağlık durumuna bağlı olarak berlirlemektedir. Bu dönemin sonunda protez yapına başlanır. İmplantın kemik ile kaynaşması beklenirken hastanın estetik ve fonksiyonunu devam ettirebilmesi için geçici protezler yapılmaktadır.

İmplantolojide başarısızlık sebepleri nelerdir?

Kemik kalite ve miktarının zayıf olması, yumuşak doku kalitesinin zayıf olması, hastanın normal kemik iyileşmesini etkileyen medikal durumu, hastanın normal dışı alışkanlıkları: diş sıkma ve gıcırdatma (bruksizm), sigara, kötü ağız hijyeni, vb., yetersiz cerrahi ve protetik analiz ve teknik, uygun olmayan implant dizaynı ve yüzey karakterleridir.